GKIK's kriterier för elitgruppen

GKIK's huvudkriterier för att en aktiv skall komma med i elitgruppen är att hon är :

 

  • F18 som faller inom förbundets kategori A-D JSM

eller

  • F19 eller äldre som faller inom Göteborgs friidrottsförbunds kategori A-D

samt

  • den aktive har ett eget engagemang och ambition om att satsa på sin idrott samt undertecknar kontrakt med GKIK

  • en aktive deltar vid GKIK’s egna arrangemang 

  • att man är lojal mot GKIK och agerar såsom ambassadör för föreningen i alla sammanhang

Berörda tränare och därefter GKIK styrelse beslutar om vem som skall ingå i gruppen och intagning sker normalt sätt en gång per år. Det kan förekomma undantag från fastställda kriterier ovan. 

Gruppen har olika tränare och andra stödpersoner runt omkring sig för att kunna få ut maximalt av sin satsning.