Våra tränare

GKIK har förutom ett 15-tal sk. ungdomstränare (aktiva som tränar de yngre träningsgrupperna) sju stycken tränare kopplat till elitgruppen. Fyra av dem är kontrakterade för att stötta olika aktiva i gruppen.

Carina Söderman

Josefin Thompson

Please reload

Ida Borg

Jeremy Pryce

Please reload

Externa tränare 

Nedanstående tränare är antingen oberoende eller har sin hemvist i annan förening där GKIK tecknat avtal med antingen föreningen eller direkt med den aktuella tränaren.

Johan Wettergren - Tove Eurén Magnussons tränare

Torbjörn Juhlin - Luana Klarics tränare